პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების პორტალი

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები

სექტორების მიხედვით

სექტორები
ქვეყნები
2023
აირჩიეთ სასურველი სექტორი

პირდაპირი უცხოური
ინვესტიციები 2023 წელს
2 097.9 მლნ $
ცვლილება წინა
წელთან შედარებით:
67.5%

© 2022 ყველა უფლება დაცულია

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი)

მონაცემთა გამოყენების პირობები