პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების პორტალი

En

საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (ათასი აშშ დოლარი)

© 2022 ყველა უფლება დაცულია.

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი)