პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების პორტალი

საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (ათასი აშშ დოლარი)

+-100%Chart created using amCharts library
Zoom level changed to 1
2022 *
I კვ
აირჩიეთ ქვეყანა

შენიშვნა: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და ზოგიერთი ქვეყნიდან (დანარჩენი ქვეყნები) განხორციელებული პირდაპირი ინვესტიციები არ არის რუკაზე ნაჩვენები.

© 2022 ყველა უფლება დაცულია

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი)

მონაცემთა გამოყენების პირობები

* მონაცემები წინასწარია და ექვემდებარება დაზუსტებას