პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების პორტალი

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები

სექტორების მიხედვით

სექტორები
ქვეყნები
2021
აირჩიეთ სასურველი სექტორი

პირდაპირი უცხოური
ინვესტიციები 2021 წელს
1 241.8 მლნ $
ცვლილება წინა
წელთან შედარებით:
110.6%

© 2022 ყველა უფლება დაცულია

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი)

მონაცემთა გამოყენების პირობები

* მონაცემები წინასწარია და ექვემდებარება დაზუსტებას