პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების პორტალი

En
ქვეყნები
სექტორები
Image

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები წელს
მლნ. აშშ დოლარი
ცვლილება წინა წელთან შედარებით  %
* მონაცემები წინასწარია და ექვემდებარება დაზუსტებას

© 2022 ყველა უფლება დაცულია.

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი)

მონაცემთა გამოყენების პირობები